• Địa chỉ: T4 Trung tâm thương mại Vinh Center Số 2 đường Trần Huy Liệu, Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
  • Hotline: 081 909 9000
https://inotex.vn/